Ilgtermiņa koučings  

Ja vēlies pieteikties ilgtermiņa koučingam, atstāj savu kontaktinformāciju.
E-pasta ziņojumā norādi vēlamo sadarbības formātu  (tiešsaistes vai klātienes sesijas) un vietu.