Koučinga sesija “Ceļrādis”

Ja vēlies pieteikties koučinga sesijai "Ceļrādis", atstāj savu kontaktinformāciju.
E-pasta ziņojumā norādi vēlamo sadarbības formātu  (tiešsaistes vai klātienes sesija) un vietu.