Meistarklases

Ja vēlies pieteikt meistarklasei, atstāj savu kontaktinformāciju.
E-pasta ziņojumā norādi vēlamo sadarbības formātu  (tiešsaistes vai klātienes sesiju), vietu un tēmu.